COPSAC is fully externally funded | COPSAC

COPSAC is fully externally funded

Foundations 

 • Lundbeckfonden
 • Danish Health Authority (Finanslovsbevilling, Sundhedsstyrelsen)
 • DSF - Dansk Strategisk Forskningsråd
 • National Institute of Health, USA
 • Danmarks Lungeforening
 • DFF- Det frie forskningsråd
 • EU's 7. Framework programme
 • A.P. Møller Fonden til lægevidenskabens fremme
 • Klosterfrau Research Grant
 • Aase og Einar Danielsens Fond
 • Global Excellence - in health
 • Region Hovedstadens Forskningsfond
 • Innmovationsfonden
 • Direktør Gad Andressen Familiefond
 • Aage Bangs Fond
 • Helsefonden
 • Trygfonden
 • Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond
 • Dagmar Marshalls Fond
 • Ville Heises legat
 • Oticon Fonden
 • Ib Henriksens fond
 • GN Store Nord
 • Birgit og Svend Pock-Steens Fond
 • Købmand Svend Hansen & hustru Ina Hansens fond
 • Rosalie Petersens Fond
 • Hans og Nora Buchards Fond
 • Dr. Louises Børnehospitals forskningsfond
 • Gerda og Aage Henschs Fond
 • Gangsted Fonden
 • Den almindelige danske lægeforening
 • Astma-allergi Forbundet
 • Dansk selskab for Otolaryngologi Oda Pedersens legat
 • Højmosegård-legatet
 • Ronald McDonald BørneFond
 • Toyota Fonden
 • Miljømedicinske Forskningscenter, Sundhedsstyrelsen
 • Direktør Jacob Madsen og hustru Olga Madsens Fond
 • Queen Margrethe and Prins Henrik Foundation
 • Hede Nielsen Foundation
COPSAC • Faculty of Health Sciences • University of Copenhagen • Denmark
Danish Pediatric Asthma Center • Copenhagen University Hospital
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3977 7360 • contact@copsac.com
© 2014